KehilaSchool

12ימים עד
תחילת שנת הלימודים


  • מליאת שכר לימוד 20.6 מליאת שכר לימוד תשע"ההמליאה תתקיים בשעות 10:30 -12:00 בחדר 3 בתום האסיפה הכללית של העמותה.מצורף מסמך מטעם וועדת תקציב המציג את הצעות התקציב למליאה.נהלי ...
    נשלח 9 ביוני 2014, 01:23 על ידי בית ספר קהילה
  • טורניר הכדורסל/ רועי מרינוב בחודשיים האחרונים התקיים טורניר כדורסל בבית הספר שנקרא "ליגת קהילה סל" אני ארגנתי את הטורניר יחד עם אילון לביא, דן וינקלר, אור ליברמן וגיל. היו לנו כמה בעיות בארגון, למשל ...
    נשלח 13 במאי 2014, 08:23 על ידי דמוקרטי קהילה
הצג הודעות 1 - 2 מתוך 67. הצג עוד »