על קהילה‏ > ‏

› הרשמה לבית הספר ‹

הרשמה לבית ספר קהילה    |    צוות קהילה    |    תיכון    |    חטיבה    |     יסודי    |     גנים
   להורדת טופס הרשמה גן ובית ספר

תהליך ההרשמה

טופס יצירת קשר עם בית ספר קהילההשתתפות ביום הפתוח/
ביקור בבית הספר (מתואם מראש)
מילוי טפסי ההרשמה + ומסירתם

ימי התנסות של תלמיד/ה בבית 

הספר ודמי הרשמה 
מפגש עם ועדת הכרות - יבצע על פי תיאום אישי
דמי הרשמה

דמי ההרשמה יקוזזו מהתשלומים שמשפחה צריכה לשלם (ראה טופס התחייבות כספית), סכום זה יש להעביר עם מסירת טפסי ההרשמה בהמחאה בהמחאה לפקודות עמותת שונשוני.
במקרה ולא נוכל לקלוט את הילד יוחזר הסכום במלואו.


במקרה בו המשפחה החליטה שלא לסיים את התהליך הקליטה דמי ההרשמה לא יחוזרו.
חשוב לציין - במידה והמשפחה לא תציג בפני בית הספר (בזמן ההרשמה) את כל המידע המהותי הרלוונטי הדרוש לקבלת הילד לבית הספר (אבחונים, ועדת השמה וכו'...) וכתוצאות מכך לא נוכל לקלוט את הילד, דמי ההרשמה לא יוחזרו למשפחה.

 

ימי התנסות

ההתנסות תכלול שהות בת מספר ימים של התלמיד בביית הספר, וזאת על מנת לאפשר לו לחוות ולטעום מרוח המקום, לבחון אם המקום מתאים לו, ולוודא שאנחנו יכולים להיענות לצרכיו.
 

ועדת היכרות

מטרותיה: תיאום ציפיות בין משפחה ובית הספר בנוגע להשתלבות הילד בבית הספר.
לוודא שיש ביכולתנו לתת מענה לצרכיו (במידה שיש לו צרכים מיוחדים).
להתרשם עד כמה המשפחה מכירה את תפיסת העולם לפיה מתנהל בית הספר קהילה.
למפגש ההיכרות מוזמנות המשפחות לאחר שסיימו את ימי ההתנסות, ולאחר שקיבלתי את כל המידע על החינוך הדמוקרטי.
 

ההגרלה

מספר המקומות בגן ובבית הספר מוגבל.
במידה והתקף הנרשמים יעלה על מספר במקומות הפנויים, תתבצע הגרלה.
ההגרלה משוכללת בהתאם לגיל ולמגדר.
בהגרלה יש עדיפות למשפחות שילדיהם כבר לומדים בבית ספר או אחד ההורים עובד בבית הספר.
בית הספר יודיע למשפחות על קיום ההגרלה, מועדיה ותוצאותיה.
משפחות שלא ימצא להם מקום יכנסו לרשימת ההמתנה.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Comments